Khách sạn Hard Rock Singapore

Khách sạn Hard Rock Singapore

9,913,000đ
8 Sentosa Gateway, Sentosa, Singapore.