Khách sạn Thành Mỹ Cam Ranh

Khách sạn Thành Mỹ Cam Ranh

150,000đ
QL 1, Cam Thuận, Cam Ranh