Đặt Tour: 0902 107 107
Tour Côn Minh - Đại Lý - Shangrila - Lệ Giang 8N7D - Tết Nguyên Đán 2024

Tour Côn Minh - Đại Lý - Shangrila - Lệ Giang 8N7D - Tết Nguyên Đán 2024

Xe du lịch,Máy bay

19,990,000đ

[MỚI NHẤT] Tour 6N5Đ Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới Tết Dương Lịch 2024

Tour Tết Dương - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - 8N7Đ Giá Trọn Gói

Tour Trung Quốc - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - 8N7Đ

Tour Trung Quốc - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - 8N7Đ

Xe du lịch,Máy bay

17,990,000đ

Tour Tết Dương Lịch - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 5N4Đ

Khám phá Hồng Kông - Thẩm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ (Tour hàng tuần)

Khám phá Hồng Kông - Thẩm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ (Tour hàng tuần)

Xe du lịch,Máy bay

16,990,000đ

Tour Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng Trọn Gói

Tour Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng Trọn Gói

Xe du lịch,Máy bay

13,990,000đ

Tour du lịch Lệ Giang - Shangrila - Lashihai 6 ngày 5 đêm

Tour du lịch Lệ Giang - Shangrila - Lashihai 6 ngày 5 đêm

Máy bay

19,990,000đ

Tour Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Thiếu Lâm Tự - Phủ Khai Phong 6N5Đ

Tour Lễ 2/9 du lịch Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh

Tour Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Tử Cấm Thành - Thiên An Môn

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới Tết Nguyên Đán 6N5Đ

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới Tết Nguyên Đán 5N4Đ

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới Tết Nguyên Đán 4N3Đ

Tour Thượng Hải - Hàng Châu - Hoàng Sơn Tết Nguyên Đán 6N5Đ

Tour Thượng Hải - Hàng Châu - Hoàng Sơn Tết Nguyên Đán 5N4Đ

Tour Hoàng Sơn - Đồn Khê - Thượng Hải - Hàng Châu (6N5Đ)

Tour Hoàng Sơn - Đồn Khê - Thượng Hải - Hàng Châu 5 ngày 4 đêm

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn Trương Gia giới 4 ngày 3 đêm

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn Trương Gia giới 4 ngày 3 đêm

Xe du lịch,Máy bay

12,990,000đ

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn Trương Gia Giới 5 ngày 4 đêm

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới Lễ 2/9

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới Lễ 2/9

Máy bay

10,990,000đ

Tour Hồng Kông - Chu Hải - Thẩm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ

Tour Hồng Kông - Chu Hải - Thẩm Quyến - Quảng Châu 5N4Đ

Xe du lịch,Máy bay

16,990,000đ

Tour du lịch Thượng Hải Bắc Kinh Hàng Châu Tô Châu

Tour du lịch Thượng Hải Bắc Kinh Hàng Châu Tô Châu

Xe du lịch

15,990,000đ

Tour du lịch Lệ Giang - Shangrila - Lashihai 5 ngày 4 đêm

Tour du lịch Lệ Giang - Shangrila - Lashihai 5 ngày 4 đêm

Máy bay

19,900,000đ

Tour du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm

Tour du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm

Máy bay

13,990,000đ

Tour du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới lễ 30/4

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 6N5Đ

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 6N5Đ

Máy bay

14,990,000đ

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 5N4Đ

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới 5N4Đ

Máy bay

12,990,000đ

Tour Giang Nam Hành: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Ô Trấn - Tết Nguyên Đán 2024

Tour Thượng Hải - Vô Tích - Tô Châu - Hàng Châu - Bắc Kinh

Tour Hồng Kông 4 ngày 3 đêm khám phá Disneyland

Tour Hồng Kông 4 ngày 3 đêm khám phá Disneyland

Máy bay

9,990,000đ

chat-zalo
Chat Zalo
facebook message
Facebook