0916 275 768

0938 89 1358

0938 44 1358

0903 77 1358

0938 48 1358

0909 681 358

0909 234 775

0938 00 1358

0938 84 1358

0977 54 1904

0917 69 9797

0938 89 1358

Di tích trận công đồn Bình PhúcQuảng Bình vốn là mảnh đất anh hùng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, nên nơi đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng. Trong đó cần nhắc đến di tích trận công đồn Bình Phúc ở làng Bình Phúc, phường Đức Ninh Đông, mà bất cứ ai đi du lịch Quảng Bình, ghé qua thành phố Đồng Hới cũng đều có dịp nghe nhắc đến.

Di tích trận công đồn Bình Phúc

Phần còn lại của Di tích trận công đồn Bình Phúc

Là nơi mà quân và dân Quảng Bình đã có một chiến công oanh liệt vào năm 1954, Làng Bình Phúc những năm kháng chiến chống Pháp được xem có vị trí chiến lược rất quan trọng. Chính ở nơi này, thực dân Pháp đã cho xây dựng một hệ thống đồn bốt, hàng rào rất kiên cố, để bảo vệ cho trung tâm đầu não chính trị của chúng ở Đồng Hới. Thế nên, đồn Bình Phúc là một mục tiêu đầu tiên mà quân dân nơi đây cần công phá để tiến tới sâu hơn việc giải phóng toàn tỉnh.

Nhận được lệnh của Bộ chỉ huy, quân và dân Quảng Bình đã tiến hành đánh vào đồn Bình Phúc vào đêm ngày mồng 5, sáng ngày mồng 6 tháng 4 năm 1954. Trận công đồn này do đại đội 206, thuộc tiểu đoàn 229 của địa phương làm chủ lực, phối với với quân và dân địa phương nơi đây. Lịch sử ghi lại, trận công đồn này diễn ra ác liệt trong hơn 30 phút nhưng quân và dân nơi đây đã tiêu diệt được2 trung đội biệt kích của địch, thu lại nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của địch.

Trận công đồn Bình Phúc đã tạo nên một tiếng vang với quân và dân toàn tỉnh Quảng Bình. Có ý nghĩa to lớn trong việc động viên tình thần để tiến tới chiến dịch đông xuân 1953- 1954 và giải phóng Đồng Hới cùng thời gian này.

Mặc dù là một di tích lịch sử cấp tỉnh nhưng trận công đồn ở làng Bình Phúc hôm nay vẫn chưa có một nhà bia. Những dấu tích còn lại là những đồn bốt đã bị thời gian tàn phá, những hàng rào thực dân Pháp xây dựng lại đã nhuốm màu rêu phong, di tích này lại nằm lọt thỏm giữa khu dân cư của làng nên đang được người dân trưng dụng và chưa được đầu tư cải thiện.

Tuy khá khó khăn trong việc tìm lại di tích được đánh giá là một điểm tham quan Quảng Bình khá ý nghĩa, nhưng những gì mà lịch sử ghi lại ở trận công đồn Bình Phúc xứng được lưu danh, vẫn vang vọng, vẫn có tiếng nói riêng. Và điểm đến này, nay vẫn được nhiều người tìm về thăm, để hiểu hơn một giai đoạn ác liệt trong chiến tranh mà dân và quân ở đây đã chiến đấu, đã trải qua.

 Gọi Ngay