0916 275 768

0938 89 1358

0938 44 1358

0903 77 1358

0938 48 1358

0909 681 358

0909 234 775

0938 00 1358

0938 84 1358

0977 54 1904

0917 69 9797

0938 89 1358

Du lịch Vatican cùng Bazan Travel là đến với vùng đất Thánh thiêng liêng, nơi có thánh đường Sant Peter lâu đời, nơi có bảo tàng Vatican quy mô nhất thế giới cùng nhiều bộ sưu tập qua nhiều thế kỉ, chứa đựng trong đó biết bao câu chuyện và truyền thuyết đến bây giờ vẫn chưa có ai khám phá hết.
 Gọi Ngay