08.35.8888.68

0888 258 258

0938 48 1358

0903 77 1358

0938 84 1358

0977 54 1904

0909 68 1358

0938 94 1358

Bazan Travel chuyên tổ chức những tour du lịch hội chợ trong và ngoài nước kết hợp du lịch tham quan, nhằm mang đến cho quý khách nhiều cơ hội tìm hiểu các hội chợ thương mại để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, hoặc giới thiệu sản phẩm, thương hiệu đến đối tác khắp nơi…
 Gọi Ngay