0916 275 768

0938 89 1358

0938 44 1358

0903 77 1358

0938 48 1358

0909 681 358

0909 234 775

0938 00 1358

0938 84 1358

0977 54 1904

0917 69 9797

0938 89 1358

  • BP International Hotel Hongkong

    BP International Hotel Hongkong
    Xếp hạng: Địa chỉ: 8 Austin Road, Yau Tsim Mong, Hong Kong, Hồng Kông Giá từ: 2,087,000 VNĐ Đi du lịch không chỉ là chọn
  • Four Seasons Hotel Hong Kong

    Four Seasons Hotel Hong Kong
    Xếp hạng: Địa chỉ: 08 Finance Street, Trung tâm Hồng Kông Giá từ: 11.100.000 VNĐ   Với du khách thế giới khi nói về dịch vụ
 Gọi Ngay